با تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، تنش‌های زیادی میان افغانستان و ایران برسر حق‌آبه این کشور از رود هیرمند بالا گرفت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفته‌گی‌اش بازدید اخیر هیات ایرانی از رود خانه هلمند را پابندی مقام‌های حکومت سرپرست به‌معاهده ۱۳۵۱ می‌خواند. وی خواستار ادامه بازدید ماهانه هیات کارشناسان […]

با تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، تنش‌های زیادی میان افغانستان و ایران برسر حق‌آبه این کشور از رود هیرمند بالا گرفت.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفته‌گی‌اش بازدید اخیر هیات ایرانی از رود خانه هلمند را پابندی مقام‌های حکومت سرپرست به‌معاهده ۱۳۵۱ می‌خواند. وی خواستار ادامه بازدید ماهانه هیات کارشناسان ایرانی از رود هیرمند شد. آقای کنعانی همچنان افزوده است که هیات فنی ایران پس از دیدار از دستگاه آب ‌سنجی هیرمند پذیرفت که جریان آب کمتر از گذشته بوده است، اما بازهم به گرفتن آب به مقدار کم تاکید کرد.

درهمین‌حال، شماری ازآگاهان سیاسی می‌گویند اگر حق‌آبه هیرمند به ایران داده نشود روی روابط سیاسی این دو کشورتاثیرات ناگواری به‌جا خواهد گذاشت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست اخیرا گفت که مقام‌های حکومت سرپرست به‌حق‌آبه دولت ایران مطابق توافق‌نامه سال ۱۳۵۱ معتهد است. این در حالی‌است که اخیرا وزارت خارجه اعلام کرد که هیات فنی ایران پس از دیدار از دستگاه آب ‌سنجی دهراود، پذیرفت که جریان آب کمتر از گذشته بوده است.