در ادامه روند گزارشدهی دولت به ملت، مسوولان وزارت معارف روز دوشنبه دستاوردهای یک ساله این وزارت را به رسانه‌ها شریک کردند. معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف گفت که در یک سال گذشته یک میلیون و دوصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و پنح دانش ‌آموز جدید در مکتب‌‌های خصوصی و دولتی جذب […]

در ادامه روند گزارشدهی دولت به ملت، مسوولان وزارت معارف روز دوشنبه دستاوردهای یک ساله این وزارت را به رسانه‌ها شریک کردند. معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف گفت که در یک سال گذشته یک میلیون و دوصد و پنجاه و شش هزار و هفتاد و پنح دانش ‌آموز جدید در مکتب‌‌های خصوصی و دولتی جذب شده‌‌اند که بیش از پنجصد هزار آن دختران است.

آقای آخندزاده آمار می‌‌دهد که در مجموع ده میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار و شش صد و سی و چهار دانش‌آموز به شمول چهار میلیون و بیست و چهار هزار و پنجصد و هفتاد و چهار دختر نزد آنان ثبت است.

وی همچنان می‌گوید که به‌‌هدف تسریع روند توزیع شهادت ‌نامه‌‌ها، وزارت معارف با شرکت افغان پُست تفاهمنامه همکاری امضا کرده است تا به این اساس فارغان صنوف دوازدهم بتوانند شهادت‌نامه‌های‌شان را از ولایت‌های مربوط‌شان به‌دست آورند.

در حالی مسوولان وزارت معارف از دستاوردهای این زوارت در برابر رسانه‌ها صحبت می‌کند که بیش از دوسال می‌شود، دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران بسته است.