در آستانه‌ی نشست دوحه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده امریکا بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر و تامین حقوق دختران و زنان در  حکومت سرپرست تأکید کرده‌است. وزارت امور خارجه ی امریکا در خبرنامه‌ای گفته است که آقای بلینکن در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در مورد محدودیت‌های اخیر  حکومت […]

در آستانه‌ی نشست دوحه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده امریکا بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر و تامین حقوق دختران و زنان در  حکومت سرپرست تأکید کرده‌است.

وزارت امور خارجه ی امریکا در خبرنامه‌ای گفته است که آقای بلینکن در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در مورد محدودیت‌های اخیر  حکومت سرپرست در برابر کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز گفت‌وگو کرده‌است. این درحالی‌است که همواره مقام‌های حکومت سرپرست گفته‌اند که حکومت آنان همه‌شمول بوده و حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده‌است.

همزمان با نزدیک شدن نشست دوحه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده امریکا بر ایجاد حکومت فراگیر و تضمین احترام به‌حقوق دختران و زنان در  حکومت سرپرست تأکید کرده‌است. وزارت امور خارجه‌ی امریکا در خبرنامه‌ای گفته است که آقای بلینکن این موضوع را دیروز 〈پنج‌شنبه، ۷ ثور〉 در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در واشنگتن مطرح کرده‌است. به‌نقل از خبرنامه، در این دیدار در مورد محدودیت‌های اخیر  حکومت سرپرست در برابر کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز بحث شده‌است: ″ما بر ایجاد حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان تاکید می‌کنیم. هم‌چنان، محدودیت‌های اخیر طالبان بر کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان مایه نگرانی است″.

قرار است در تاریخ اول ماه می نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل در دوحه برگزار شود. در این نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل در امور افغانستان گردهم می‌آیند تا روی یافتن یک رویکرد واحد برای مقابله با وضعیت افغانستان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر گفت‌وگو کنند.

خواست‌ها درباره شکل گیری حکومت فراگیر و تامین حقوق زنان درحالی صورت می‌گیرد که مقامات  حکومت سرپرست تاکید دارند که حکومت‌شان فراگیر است و حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده‌اند.