در ادامه تاکیدهای جهانی بر شکل گیری حکومت همه‌شمول در افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با طارق علی بخیت معاون دبیرکل و فرستاده ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان بار دیگر راه حل بیرون شدن افغانستان از وضعیت کنونی را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و […]

در ادامه تاکیدهای جهانی بر شکل گیری حکومت همه‌شمول در افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با طارق علی بخیت معاون دبیرکل و فرستاده ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان بار دیگر راه حل بیرون شدن افغانستان از وضعیت کنونی را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور خواند.

آقایان عبداللهیان و علی بخیت در این دیدار پیرامون آخرین تحولات جاری در افغانستان از دید سازمان همکاری اسلامی گفت‌وگو کردند.

فرستاده ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار، نقش ایران را بر تحولات و وضعیت جاری افغانستان مهم و سازنده خوانده است. آقای علی بخیت از ایران برای راه حل یابی چالش‌های درحال‌حاضر افغانستان همچون، مسایل حقوق‌بشری، مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و نیز ایجاد صندوق کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان خواستار همکاری شد.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند برای برون رفت از وضعیت کنونی بایست دولت قانونمند با قاعده وسیع در کشور شکل گیرد.

روز سه‌شنبه دومین سالگرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان در حالی در کشور از سوی این حکومت بزرگداشت شد که هیچ کشوی تا این دم این حکومت را به‌رسمیت نشناخته است. این نیز قابل یاددهانی است که در کنار شرایط دیگر، تشکیل حکومت فراگیر در کشور از برازنده‌ترین پیش شرط‌های به‌رسمیت شناسی این حکومت از سوی جامعه جهانی عنوان ‌است.