خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان گفته است که این کشور از به ‌قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان خوش‌حال شده بود و به این حکومت تبریک هم گفت، اما نمی‌دانست که حکومت سرپرست به دشمنان پاکستان پناهگاه می‌دهد. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان به خبرنگاران گفته است که در یک سال گذشته افراد […]

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان گفته است که این کشور از به ‌قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان خوش‌حال شده بود و به این حکومت تبریک هم گفت، اما نمی‌دانست که حکومت سرپرست به دشمنان پاکستان پناهگاه می‌دهد.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان به خبرنگاران گفته است که در یک سال گذشته افراد کلیدی تحریک طالبان پاکستانی ″تی‌‌تی‌پی″ در افغانستان کشته شده‌‌اند. وی تصریح کرده است که مقام‌های حکومت سرپرست باید متوجه سخنان خود باشند: ″از یک ونیم سال به این طرف طالبان در افغانستان روی کار آمده است. ما ستایش کردیم که بعد از یک جنگ طولانی حکومت آنان آمده است، ما خوش شدیم و به آنان تبریک نیز گفتیم، اما این را نمی‌فهمیدیم که به دشمنان ما پناهگاه می‌دهند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که رشد و فعالیت گروهای تروریستی در افغانستان پیامدهای سنگین به کشور و منطقه خواهد داشت.

گفتنی‌است که اخیرا روابط کابل و اسلام‌آباد دچار تنش شده‌است، پاکستان، حکومت کنونی در افغانستان را متهم می‌‌کنند که به طالبان پاکستانی یا تی‌‌تی‌‌پی پناه داده‌‌اند؛ اتهامی که همواره کابل آنرا رد کرده‌است.