در ادامه‌ی واکنش‌ها به ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان، وزیر خارجه امریکا اعمال محدودیت‌‌های اضافی بر ویزای مقام‌‌های حاکمان کنونی افغانستان را اعلام کرد. در همین‌حال، برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند که اسلام‌آباد در قبال کابل، سیاست خصمانه دارد. نگرانی‌ها از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران کشور در حالی مطرح می‌شود پسا […]

در ادامه‌ی واکنش‌ها به ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان، وزیر خارجه امریکا اعمال محدودیت‌‌های اضافی بر ویزای مقام‌‌های حاکمان کنونی افغانستان را اعلام کرد.

در همین‌حال، برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند که اسلام‌آباد در قبال کابل، سیاست خصمانه دارد. نگرانی‌ها از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران کشور در حالی مطرح می‌شود پسا تحولات سیاسی اخیر، زنان و دختران از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار در اداره‌های غیر دولتی منع شده‌اند.

پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران کشور، وزیر خارجه آمریکا با ظالمانه خواندن محدودیت‌های وضع شده، اعمال محدودیت‌‌های اضافی بر ویزای مقام‌‌های فعلی و سابق حاکمان کنونی افغانستان را اعلام کرد: ″این اقدام را انجام می‌دهم و این محدودیت را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه‌‌های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می‌‌رود مسوول یا دخیل در محدودیت‌‌های وضع شده بر زنان و دختران اند، وضع می‌‌کنم″.

در همین‌حال، برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند که اسلام‌آباد در قبال کابل سیاست خصمانه دارد و همواره در امور افغانستان مداخله کرده‌است.

گفتنی‌است که آنتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا افزوده، تا هنگامی که حکومت کنونی به حقوق‌بشر و آزادی‌‌های بنیادی تمامی شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران حرمت نگذارد، از سوی جامعه جهانی پشتی‌بانی نخواهد شد. این در حالی‌است که پس از واپسین تحولات سیاسی در کشور، دروازه‌ مکتب‌های‌ متوسطه، لیسه و سپس دانشگاه‌ها به روی دختران مسدود شد و اخیرا از اشتراک آنان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها نیز جلوگیری شد. ضمناً زنان و دختران از کار در اداره‌ های غیردولتی داخلی و خارجی منع شده‌اند؛ اقدام‌هایی که سبب توقف فعالیت‌ موسسه‌هایی شد که در افغانستان کمک‌های بشری فراهم می‌‌کنند.