نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان در دهلی‌ نو برگزارشد. مبارزه با تروریزم و امنیت منطقه از جمله افغانستان، موضوع بحث این نشست خوانده شده‌است. مشاور امنیت ملی روسیه افغانستان را خطر بزرگ برای منطقه دانسته و تاکید کرده که وضعیت افغانستان با گذشت هر روز، متشنج و بحرانی […]

نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان در دهلی‌ نو برگزارشد.

مبارزه با تروریزم و امنیت منطقه از جمله افغانستان، موضوع بحث این نشست خوانده شده‌است. مشاور امنیت ملی روسیه افغانستان را خطر بزرگ برای منطقه دانسته و تاکید کرده که وضعیت افغانستان با گذشت هر روز، متشنج و بحرانی می شود. در همین حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست باید به جهانیان اطمینان بدهد که از خاک افغانستان، تهدید متوجه آنان نیست و تعهد خود را در عمل نشان دهد. این نشست در حالی برگزار شده‌است که از حکومت سرپرست به این نشست دعوت نشده‌است.

نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان در دهلی‌ نو برگزار شد. مشاوران امنیت ملی اعضای شانگهای در این نشست در مورد مسایل مبارزه با تروریزم و امنیت منطقه از جمله وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. مشاورامنیت ملی روسیه ضمن این که افغانستان را منبع تهدید و خطرات بزرگی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان خواند، تاکید کرد که وضعیت در افغانستان نه‌تنها پیچیده است؛ بلکه به نظر می‌‌رسد که بحران این کشور به درازا بکشد: ″مهم است که وضعیت افغانستان را از نزدیک زیر نظر داشت؛ زیرا با گذشت یک‌و‌نیم سال از به‌قدرت رسیدن طالبان، اوضاع این کشور هم‌چنان متشنج و بحران در حال طولانی شدن است″.

آقای پاتروشیف، تروریزم، قاچاق سلاح و مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و گسترش ایدئولوژی افراطی را از جمله این خطرات خوانده‌ است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست باید به کشورهای منطقه و جهان اطمینان دهد که افغانستان تهدیدی برای آنان نخواهد بود.

کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قیرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، هند و پاکستان اعضای دایمی سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر این سازمان اند. در این نشست از حکومت سرپرست دعوت نشده است.