در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت آموزشی در کشور، وزارت خارجه امریکا می‌گوید که اگر حکومت سرپرست افغانستان خواهان مشروعیت حکومت خود در جهان است باید به حق آموزش دختران کشور تمکین کند. در همین حال، ‌رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در حکومت پیشین ابراز امیدواری کرده‌است که در سال آموزشی جدید، دروازه‌ای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت آموزشی در کشور، وزارت خارجه امریکا می‌گوید که اگر حکومت سرپرست افغانستان خواهان مشروعیت حکومت خود در جهان است باید به حق آموزش دختران کشور تمکین کند. در همین حال، ‌رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در حکومت پیشین ابراز امیدواری کرده‌است که در سال آموزشی جدید، دروازه‌ای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به ‌روی دختران باز و زمینه‌ کار برای زنان فراهم شود.

با گذشت نزدیک به سه سال از منع آموزش دختران در سراسر کشور، عبدالله عبدالله، ‌رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در حکومت پیشین ابراز امیدواری کرد که در سال آموزشی جدید، دروازه‌ مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌ روی دختران باز شوند و زمینه‌ کار برای زنان فراهم شود. این در حالی‌است که شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که محدویت‌ها عیله زنان در کشور تاثیرات مستقیم بر اقتصاد کشور نیز دارد و حضور زنان در کشور باعث تغیرات وخامت اوضاع اقتصادی کنونی در کشور خواهد شد.

همزمان با این، وزارت خارجه امریکا می‌گوید که محرومیت دختران افغانستان از تحصیل، نگران‌کننده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا باردیگر تأکید کرد که اگر حکومت افغانستان خواستار مشروعیت جهانی است، باید به دختران اجازه بدهد که درس بخوانند: «محرومیت دختران افغانستان از تحصیل دلخراش است. اگر طالبان خواهان مشروعیت حکومت خود در جهان است، دادن حقوق زنان شرط مهمی است. این سومین سال است که دختران و زنان افغانستان از تحصیل محروم می‌شوند و این موضوع در اولویت سیاست‌های ما در رابطه با افغانستان قرار دارد».

این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست بارها تأکید کرده‌اند که محدودیت‌های آموزشی در کشور مؤقتی است و آنان در تلاش ایجاد زمینه‌های بهتر آموزشی برای دختران در پرتوی شریعت اسلام اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv