روزنامه اکسپرس تریبون گفته که مقام‌های پاکستانی در دیدار با مقام‌های خارجی گفته‌اند که هیچ تفاوتی بین تحریک طالبان پاکستانی و داعش وجود ندارد. مقام‌های پاکستانی این را نیز گفته‌اند که افغانستان دوباره به مرکز تروریست‌ها تبدیل شده‌است. روزنامه اکسپرس تریبون گفته که مقام‌های پاکستانی در دیدار با مقام‌های خارجی گفته‌اند که هیچ تفاوتی بین […]

روزنامه اکسپرس تریبون گفته که مقام‌های پاکستانی در دیدار با مقام‌های خارجی گفته‌اند که هیچ تفاوتی بین تحریک طالبان پاکستانی و داعش وجود ندارد. مقام‌های پاکستانی این را نیز گفته‌اند که افغانستان دوباره به مرکز تروریست‌ها تبدیل شده‌است.

روزنامه اکسپرس تریبون گفته که مقام‌های پاکستانی در دیدار با مقام‌های خارجی گفته‌اند که هیچ تفاوتی بین تحریک طالبان پاکستانی و داعش وجود ندارد. مقام‌های پاکستانی این را نیز گفته‌اند که افغانستان دوباره به مرکز تروریست‌ها تبدیل شده‌است.

ادعاهای حضور و فعالیت گروه داعش خراسان در افغانستان و حملات این گروه به کشورهای همسایه و منطقه، باردیگر تهدید داعش را در محراق توجه جهان قرار داده‌است. در این میان اما نگرانی پاکستان از ناحیه تی تی پی بیشتر از داعش است و پیوسته تلاش کرده‌اند که تحریک طالبان پاکستانی را در حد داعش خطرناک و تهدیدی برای جهان جلوه دهند. اکسپرس تریبون گزارش داده که پاکستان می‌خواهد کشورهای جهان را متقاعد کند که تی‌تی‌پی مانند داعش نه تنها تهدیدی برای اسلام‌آباد است؛ بلکه تمام کشورهای جهان را تهدید می‌کند.

این روزنامه پاکستانی گفته که مقام‌های پاکستانی در دیدار با مقام‌های خارجی گفته‌اند که هیچ تفاوتی بین تحریک طالبان پاکستانی و داعش وجود ندارد. اسلام‌آباد از نمایندگان کشورهای طرف صحبت خواسته‌است تا با طالبان پاکستانی مانند داعش رفتار کنند. اکسپرس تریبون نگاشته که از نظر مقام‌های پاکستانی، بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، داعش را تهدیدی برای خود می‌دانند؛ اما تی‌تی‌پی را مشکل پاکستان قلمداد می‌کنند.

در همین حال، برخی از کارشناسان حوزه سیاست داعش را تهدید جدی برای جهان می‌خوانند؛ اما تأکید می‌کنند که تی‌تی‌پی یک چالش داخلی امنیتی پاکستان است.

با این حال، سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که هیچ گروهی تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد و تی‌تی‌پی موضوع داخلی پاکستان است که به افغانستان ربط ندارد و نباید مقام‌های این کشور، آنرا به افغانستان ربط دهند.

داعش با انجام حملاتی در پاکستان، ایران و اخیراً روسیه، موجب نگرانی جهانی شده‌است. برخی نظامیان پیشین و سیاست‌مداران امریکایی نسبت به حمله احتمالی داعش به ایالات متحده هشدار داده‌اند. همچنین برخی کشورهای اروپایی نیز پس از حمله داعش به مسکو، سطح تدابیر امنیتی خود را بالا برده‌اند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv