سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان در نشستی که به‌مناسبت ″زیان‌ های وارد شده به شهروندان افغانستان از سوی خارجی‌‌ها در جنگ‌‌های ۲۰ سال گذشته″ که در کابل برگزار شده بود، از جامعه جهانی انتقاد کرد که در برابر مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان سکوت اختیار کرده‌است. وی به برخورد همسایه‌های افغانستان با شهروندان […]

سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان در نشستی که به‌مناسبت ″زیان‌ های وارد شده به شهروندان افغانستان از سوی خارجی‌‌ها در جنگ‌‌های ۲۰ سال گذشته″ که در کابل برگزار شده بود، از جامعه جهانی انتقاد کرد که در برابر مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان سکوت اختیار کرده‌است.

وی به برخورد همسایه‌های افغانستان با شهروندان این کشور نیز انتقاد می‌کند.

آقای پیگیر در این نشست نسبت به‌مسدودماندن دروازه‌ی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران انتقاد کرده و خواستار بازگشایی نهادهای آموزشی و تحصیلی به‌روی دختران کشور شده‌است.

در حالی انتقادها نسبت به‌مسدودماندن ذخایر ارزی کشور بالا گرفته است که شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی می‌گوید که ۳٫۵ میلیارد دالری که به‌صندوق امانی به سویس منتقل شده تاکنون ۱۴۰ میلیون دالر سود کرده‌است.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv