چونگ هوآ، سفیر چین در تهران، با ابراز نگرانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، از جامعه جهانی خواسته که از مبارزه با تروریزم در افغانستان، حمایت کند. وی هم‌چنان به‌تشکیل ساختار سیاسی باز و فراگیر که حقوق و منافع همه شهروندان به‌ویژه زنان، حفاظت شود نیز تاکید کرده‌است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی […]

چونگ هوآ، سفیر چین در تهران، با ابراز نگرانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، از جامعه جهانی خواسته که از مبارزه با تروریزم در افغانستان، حمایت کند.

وی هم‌چنان به‌تشکیل ساختار سیاسی باز و فراگیر که حقوق و منافع همه شهروندان به‌ویژه زنان، حفاظت شود نیز تاکید کرده‌است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که نگرانی کشورهای منطقه از گسترش تروریزم و افراط‌گرایی در افغانستان را مستلزم مبارزه جدی علیه این پدیده می‌دانند. این در حالی‌است که حکومت سرپرست ضمن این‌که حکومت کنونی را همه‌شمول می‌داند، تاکید می‌کند که اجازه استفاده از خاک افغانستان را به هیچ گروهی نمی‌دهد.

به ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه مبنی بر فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، سفیر چین در تهران بیانیه‌ای درباره مواضع چین در قبال افغانستان را منتشر کرد. در بیانیه تاکید شده که از مبارزه با تروریزم در افغانستان حمایت شود و گفته شده که بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی چین فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان است: ″چین امیدوار است که افغانستان به درستی به تعهدات خود عمل نموده، اقدامات موثرتری اتخاذ کند، با تمام گروه‌های تروریستی، از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی مبارزه قاطع‌‌تری داشته باشد و امنیت ساکنین افغانستان و نهادها و پروژه‌های دیگر کشورها که در این کشور برقرار است، را تامین کند.″

بیانیه اما تاکید می‌کند که چین انتظار دارد که در افغانستان یک ساختار سیاسی باز و فراگیر تشکیل شود و از حکومت کنونی انتظار دارد که حقوق و منافع همه شهروندان افغانستان از جمله زنان، کودکان و همه گروه‌‌های قومی را حفاظت کند.

این در حالی‌است که کشورهای همسایه و منطقه به تکرار از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند و بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده‌اند؛ اما، حکومت سرپرست ضمن این‌که حکومت کنونی را متشکل از همه اقوام می‌داند، همواره تاکید کرده که اجازه استفاده از خاک افغانستان را به هیچ گروهی نمی‌دهد.