همزمان با نزدیک شدن برگزاری نشست فارمت مسکو، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه‌ای رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، می‌گوید که هنوز به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان زود است. ضمیر کابلوف روز 〈شنبه، ۲۵ سنبله〉 گفته است که قرار نیست در نشست فارمت مسکو در مورد به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست صحبت شود. این نشست با حضور نمایندگان […]

همزمان با نزدیک شدن برگزاری نشست فارمت مسکو، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه‌ای رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، می‌گوید که هنوز به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان زود است.

ضمیر کابلوف روز 〈شنبه، ۲۵ سنبله〉 گفته است که قرار نیست در نشست فارمت مسکو در مورد به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست صحبت شود. این نشست با حضور نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، اوزبیکستان و پاکستان در هفتم میزان، در شهر کازان تاتارستان برگزار شود. در این نشست از حکومت سرپرست نیز دعوت شده‌است.

شمار دیگری از آگاهان سیاسی به این باورند که حکومت کنونی در صورتی که رویکرد خویش را در برابر کشورهای منطقه و جهان تغییر ندهد، افغانستان وارد فاز جدیدی از بحران سیاسی خواهد شد.

پیش از این، نماینده ویژه‌ای روسیه برای افغانستان ماه گذشته گفت که ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در دستور کار نشست فارمت مسکو است. به گفته وی، تا کنون هیچ پیشرفتی در زمینه ایجاد حکومت همه‌شمول توسط حکومت سرپرست در افغانستان دیده نشده است. با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که حکومت کنونی فراگیر است و از همه اقوام در آن حضور دارند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv