در ادامه واکنش‌ها از دعوت نماینده حکومت سرپرست در نشست دو روزه در تاتارستان روسیه، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که دعوت نماینده‌های حکومت کنونی افغانستان در نشست کازان به این معنا نیست که روسیه این حکومت را به رسمیت می‌شناسد. در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند اگر حکومت سرپرست، خواهان […]

در ادامه واکنش‌ها از دعوت نماینده حکومت سرپرست در نشست دو روزه در تاتارستان روسیه، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که دعوت نماینده‌های حکومت کنونی افغانستان در نشست کازان به این معنا نیست که روسیه این حکومت را به رسمیت می‌شناسد.

در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند اگر حکومت سرپرست، خواهان به‌رسمیت شناسی از سوی جهان است، باید به خواست‌های ملی و بین‌المللی تمکین کند. این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست همواره گفته‌اند که خواست‌های جهان را بر آورده کرده‌اند.

در پی عدم به‌رسمیت شناسی حکومت کنونی کشور از سوی جهان، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان با اظهار این که دعوت نماینده‌های حکومت کنونی افغانستان در نشست کازان به این معنا نیست که روسیه این حکومت را به‌رسمیت می‌شناسد، گفته است که نماینده‌های حکومت سرپرست افغانستان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که ایجاد حکومت همه‌شمول، مبارزه با تروریزم، رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه زنان و رعایت قواعد بین‌الملل از جمله شرط‌های جهان برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی کشور است. آنان می‌گویند، اگر حکومت سرپرست، خواهان به‌رسمیت شناسی از سوی جهان است، باید به خواست‌های ملی و بین‌المللی تمکین کند.

گفتنی‌است که نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت کنونی می‌گذرد؛ اما، تاکنون هیچ کشوری آنرا به‌رسمیت نشناخته است. این در حالی‌است که چندی پیش مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته بود تا زمانی که حکومت سرپرست افغانستان سیاست‌اش را در قبال زنان و دختران افغانستان تغیر ندهد؛ از سوی امریکا به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.