حق‌آبه ایران از رود هیرمند در ماه‌های اخیر به‌بحث داغ میان مقام‌های حکومت سرپرست وایران مبدل شده‌است. ایران طبق معاهده سال ۱۳۵۱، خواهان دست‌یابی به‌حق‌آبه خود است با این همه مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند پابند این معاهده اند، اما مقام‌های جمهوری گفته‌اند که این تعهد در عمل پیاده نشده‌است. درتازه‌ترین مورد وزارت امور خارجه […]

حق‌آبه ایران از رود هیرمند در ماه‌های اخیر به‌بحث داغ میان مقام‌های حکومت سرپرست وایران مبدل شده‌است.

ایران طبق معاهده سال ۱۳۵۱، خواهان دست‌یابی به‌حق‌آبه خود است با این همه مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند پابند این معاهده اند، اما مقام‌های جمهوری گفته‌اند که این تعهد در عمل پیاده نشده‌است. درتازه‌ترین مورد وزارت امور خارجه ازبازدید هیات کارشناسان ایرانی از ایستگاه سنجش آب هیرمند در افغانستان خبرمی‌دهد. این وزارت افزوده که در روز اندازه ‌گیری هیات ایرانی از این دستگاه، جریان آب کم‌تر از هفت مترمکعب فی ‌ثانیه بود که این وضعیت نگران کننده‌است. وزارت امور خارجه همچنان افزوده است که هیات ایرانی سال جاری را نیز به‌‌عنوان سال خشک‌سالی ارزیابی کرده‌‌اند.

در این حال، حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل نیز گفت که کارشناسان ایرانی برای اولین بار به‌‌هدف رفع معضل حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، بازدید کرده‌‌اند.

از سویی‌هم، شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که افغانستان وایران برای پایان دادن به این معضله باید روی موضوع حق‌آبه هیرمند به یک تفاهم دو جانبه برسند. آنان همچنان می‌گویند که اگر این تنش‌های ادامه پیدا کند، سبب تیرگی روابط بین این کشور خواهد شد.

این در حالی‌است که با تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان تنش‌های زیادی میان افغانستان و ایران برسر حق‌آبه رود هیرمند بالاگرفته است. مقام‌های ایرانی به‌گونه مکرر خواستار این حق شدند. با این همه مقام‌های حکومت سرپرست دلیل نرسیدن آب به این ایران را نبود اب کافی عنوان می‌کنند.