سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان می‌گوید که برای امریکا ادامه بی‌ثباتی در افغانستان اهمیت دارد چرا که این کشور باید تبدیل به یک منطقه بحرانی برای همسایه‌گان شود. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که، کشورهای منطقه خواهان رفتن افغانستان به‌سمت ثبات، […]

سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان می‌گوید که برای امریکا ادامه بی‌ثباتی در افغانستان اهمیت دارد چرا که این کشور باید تبدیل به یک منطقه بحرانی برای همسایه‌گان شود.

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه‌ی ایران برای افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که، کشورهای منطقه خواهان رفتن افغانستان به‌سمت ثبات، آرامش و سازنده گی هستند. او همچنان افزوده که هر تحولی که در افغانستان رخ می‌دهد، تاثیرات آن در محیط امنیتی دو کشور ایران و پاکستان نمودار می‌شود: ″با روی کارآمدن طالبان حجم مهاجران افغانستان به ایران افزایش پیدا کرد، بنابر این هیچ کشوری همانند ایران و به‌دنبال آن پاکستان تحت تاثیر این رویداد قرار نمی‌گیرند؛ یا در حوزه امنیت، موضوعاتی مثل مواد مخدر و تروریسم وجود دارد که به‌دلیل مرزهای طولانی که با افغانستان داریم دشمنان ایجاد ناامنی از این مسیر را پی گیری می‌کنند″.

به گفته آقای قمی امریکا اکنون گروه‌های مثل داعش را به‌عنوان جاگزین نیروهای نظامی خود در افغانستان سازماندهی کردند یا تلاش می‌کنند نیروهای ویژه‌ای پیشین را مجدداً فراخوانی کنند تا در شرایط خاصی به افغانستان برگردانند. قمی نیز بیان کرد که امریکا مانع تعامل حکومت سرپرست افغانستان با کشورهای دیگر می‌شود.

وی از حکومت سرپرست خواسته است تا با طرح امریکا برای بی‌ثباتی افغانستان از طریق تقویت داعش خراسان و نگران کردن همسایه‌گان با ایجاد پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی به‌بهانه تروریسم، مقابله کنند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که بی‌ثبات ساختن افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان چالش‌زا خواهد بود. قابل یادآوری است که در این گفت‌وگو آقای قمی همچنان امریکا را متهم کرده که با ژست حقوق‌بشری و حمایت از زنان فشار را بر مردم افغانستان بیشتر کرده‌است.