حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان قبل از کسب مشروعیت بین‌المللی، باید مردم افغانستان در رابطه به‌نوعیت نظام سیاسی، انتخاب‌‌شان را انجام دهند. آقای قمی هم‌چنان افزود که مسبب وضعیت فعلی و بحران در افغانستان، امریکا و کشورهای هم پیمان آن اند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی عامل سقوط […]

حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان قبل از کسب مشروعیت بین‌المللی، باید مردم افغانستان در رابطه به‌نوعیت نظام سیاسی، انتخاب‌‌شان را انجام دهند.

آقای قمی هم‌چنان افزود که مسبب وضعیت فعلی و بحران در افغانستان، امریکا و کشورهای هم پیمان آن اند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی عامل سقوط نظام پیشین را بحران مشروعیت داخلی دانسته و از حکومت سرپرست می‌خواهند که اعتماد و حمایت مردم را به‌دست بیاورند.

حدود یک و نیم سال از رویکار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان می‌گذرد و تاکنون هیچ کشوری، آن‌را به‌رسمیت نشناخته است. اینک، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان و نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان می‌گوید که قبل از کسب مشروعیت بین‌المللی حکومت سرپرست، باید اول‌تر از همه خود مردم افغانستان در رابطه به‌نوعیت نظام سیاسی، انتخاب‌ شان را انجام دهند.

آقای قمی هم‌چنان افزود که امریکا و متحدانش افغانستان را تبدیل به‌ویرانه کردند و نسبت به‌وضعیت کنونی افغانستان مسوول هستند و باید پاسخ‌گو باشند. به گفته رییس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان، مسبب وضعیت فعلی و بحران‌ها در افغانستان، امریکا و کشورهای اروپایی اند که امریکا را همراهی کردند.

قمی هم‌چان بیان داشته که کشورهای غرب با شروع جنگ اوکراین مساله افغانستان را از اولویت خارج کردند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی عامل سقوط نظام پیشین را بحران مشروعیت داخلی دانسته و از حکومت سرپرست می‌خواهند که اعتماد و حمایت مردم را به‌دست بیاورند.

آقای قمی این سخنان را در حالی ابراز داشته که پیش از این، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته بود که تشکیل دولت فراگیر باعث بازگشت ثبات، آرامش و توسعه در افغانستان خواهد شد.