حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور با شماری از اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران دیدار کرد. رئیس‌جمهورپیشین کشور در این دیدار بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران یک موضوع حیاتی برای رشد و انکشاف افغانستان عنوان کرد. در ادامه نگرانی‌ها از مسدون بودن مکتب‌ها به روی دختران به‌ویژه در آغاز سال تعلیمی جدید در […]

حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور با شماری از اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران دیدار کرد. رئیس‌جمهورپیشین کشور در این دیدار بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران یک موضوع حیاتی برای رشد و انکشاف افغانستان عنوان کرد.

در ادامه نگرانی‌ها از مسدون بودن مکتب‌ها به روی دختران به‌ویژه در آغاز سال تعلیمی جدید در کشور، حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با شماری از اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران یک‌باردیگر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در کشور را حیاتی خواند. آقای کرزی در صفحه اکس نوشته که در این دیدار بر اهمیت علم و دانش و نقش آن در پیشرفت کشور تأکید شده‌است.

ازسوی هم، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان افغانستان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.

گفتنیست که آقای کرزی در نزدیک به دو سالی که از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست می‌گذرد، در دیدارهای خود با نمایندگان خارجی بارها بر حق آموزش دختران تأکید کرده‌است. اما مقام‌های حکومت سرپرست همواره اعلام می‌کنند که بحث ممنوعیت آموزش دختران مؤقتی است و آنان تلاش می‌کنند تا زمینه‌های بهتر آموزش برای دختران کشور در پرتوی شریعت اسلام فراهم شود.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv