حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با معاون نماینده خاص جاپان برای افغانستان آغاز گفتمان ملی را راه‌بیرون رفت از بحرانی کنونی کشور دانست. وی همچنان در این دیدار با قدردانی از کمک‌های کشورجاپان در زمینه تعلیم و بهبود خدمات صحی، باردیگر بر بازگشایی مکتب‌ها ودانشگاه‌ها به روی دختران تأکید کرد. درادامه نگرانی‌های داخلی […]

حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با معاون نماینده خاص جاپان برای افغانستان آغاز گفتمان ملی را راه‌بیرون رفت از بحرانی کنونی کشور دانست. وی همچنان در این دیدار با قدردانی از کمک‌های کشورجاپان در زمینه تعلیم و بهبود خدمات صحی، باردیگر بر بازگشایی مکتب‌ها ودانشگاه‌ها به روی دختران تأکید کرد.

درادامه نگرانی‌های داخلی و خارجی از اوضاع کنونی افغانستان، حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با میساکو تکاهاشی معاون نماینده خاص جاپان برای افغانستان در مورد اوضاع کنونی کشور و منطقه بحث وگفت‌وگو کرده‌اند. رئیس‌جمهور پیشین کشور همچنان در این دیدار برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور، آغاز گفتمان ملی را ضروری دانست. وی همچنان با تأکید بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، از کمک‌های جاپان با مردم افغانستان در خصوص فراهم‌آوری زمینه تعلیم و بهبود خدمات صحی، ابرازسپاس‌گزاری کرد.

درهمین حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که با گذشت هر روز سخت‌گیری‌های تازه بر حقوق و آزادی‌های زنان ودختران افغانستان وضع می‌شود که پیامد‌های ناگواری را درپی داشته‌است.

بیش از دو سال از محدویت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان می‌گذرد و هنوز هم با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی این محدویت‌ها به‌گونه‌ای چشم‌گیری ادامه دارد. مقام‌های حکومت سرپرست در این مدت، دلایل مختلفی از جمله تغییر لباس دختران و معلمان، مشکل فرهنگی و تغییر در نصاب آموزشی را از دلایل عمده مسدود ماندن مکتب‌ها به‌ روی دختران خوانده‌اند و تأکید کرده‌اند که این محدودیت‌ها مؤقتی است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv