با گذشت حدود دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور هنوزهم نگرانی‌های داخلی و خارجی از وخامت اوضاع افغانستان وجود دارد. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با سفیر ترکیه در کابل، راه اندازی گفتمان ملی را برای تامین صلح‌وثبات پایدار در کشور، ضروری ضروری خواند. درهمینحال، شماری از آگاهان سیاسی راه اندازی […]

با گذشت حدود دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور هنوزهم نگرانی‌های داخلی و خارجی از وخامت اوضاع افغانستان وجود دارد.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با سفیر ترکیه در کابل، راه اندازی گفتمان ملی را برای تامین صلح‌وثبات پایدار در کشور، ضروری ضروری خواند.

درهمینحال، شماری از آگاهان سیاسی راه اندازی گفتمان ملی در کشور را به‌نفع تمام طرف‌ها می‌‍دانند.

دختران بالاتر از صنف ششم هنوزهم اجازه ادامه آموزش دریافت نکرده‌اند و هشت ماه می‌شود که دروازه‌های دانشگاه‌ها نیز به‌روی دختران و زنان مسدود شده‌اند. این محدویت‌های روز افزون واکنش‌‌های زیادی را به‌همراه داشته است.

همچنان حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در این دیدار آموزش را نیاز مبرم و حیاتی هر جامعه دانست و ضمن تشکری از اعطای بورس‌های تحصیلی از کشور ترکیه برای جوانان افغانستان، خواستار ادامه این همکاری‌‌ها شد.

دراین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بدون نام گرفتن از کشوری خاصی، می‌گوید این سازمان هرگز از مبارزه دست نخواهد کیشد تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی زنان و دختران در همه جا رعایت می‌‌شود.