با نزدیک شدن فصل سرما در کشور، نهادهای کمک‌رسان نسبت به کاهش بودجه و افزایش فقر در میان شهروندان افغانستان هشدار می‌دهند. این نهادها می‌گویند که اگر پول مورد نیاز برای کمک به‌نیازمندان در افغانستان را در اختیار نداشته باشند، نمی‌توانند به تمام نیازمندان این کشور کمک‌کنند. براساس معلومات این نهاد، در حال حاضر بیش […]

با نزدیک شدن فصل سرما در کشور، نهادهای کمک‌رسان نسبت به کاهش بودجه و افزایش فقر در میان شهروندان افغانستان هشدار می‌دهند.

این نهادها می‌گویند که اگر پول مورد نیاز برای کمک به‌نیازمندان در افغانستان را در اختیار نداشته باشند، نمی‌توانند به تمام نیازمندان این کشور کمک‌کنند. براساس معلومات این نهاد، در حال حاضر بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به‌کمک‌های انساندوستانه نیاز دارند.

همزمان با این نگرانی‌ها، استرالیا اعلام کرده است که بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار دالر کمک بشردوستانه به افغانستان ارایه کرده‌است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان نوشت که این پول برای حمایت از فعالیت‌های نجات جان در افغانستان مصرف خواهد شد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های حکومت سرپرست همواره اعلام کرده اند که تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در بخش داخلی و ایجاد فرصت‌های کاری فقر را در کشور از بین ببرند. آنان همواره می‌گویند آمار و ارقامی که از سوی برخی از نهادهای کمک‌رسان در مور فقر اعلام می‌شود به‌دور از حقیقت است.