در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی در رابطه به‌اوضاع بد بشری افغانستان، دولت هالند از بسته کمک نقدی خود برای نیازمندان افغانستان خبر داده‌است. دفتر هماهنگی‌ کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته که دولت هالند بیش‌ترین کمک را به‌صندوق بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی ارایه کرده‌‌است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های […]

در ادامه نگرانی‌های ملی و بین‌المللی در رابطه به‌اوضاع بد بشری افغانستان، دولت هالند از بسته کمک نقدی خود برای نیازمندان افغانستان خبر داده‌است.

دفتر هماهنگی‌ کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته که دولت هالند بیش‌ترین کمک را به‌صندوق بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی ارایه کرده‌‌است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشری باید به‌گونه مستقیم در اختیار نیازمندان قرار بگیرد، در غیر آن موثریت ندارد. در کنار این، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که از همه‌ای کمک‌های نقدی و غیر نقدی که به‌افغانستان سرازیر شده‌است، آنان هیچ‌گونه کمکی دریافت نکرده‌اند. این در حالی‌است که بربنیاد گفته‌های امدادگران جهانی، آمار نیازمندان افغانستان در واپسین روزها افزایش یافته است.

در ادامه نگرانی‌های داخلی و جهانی مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان و کمک‌های امدادگران بین‌المللی، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد ″اوچا″ از کمک ۲۵ میلیون یورو ای دولت هالند برای شهروندان نیازمند افغانستان خبر داده‌است. اوچا با نشر اعلامیه‌ای گفته که هالند به‌حمایت از برنامه نجات بخش در افغانستان ادامه می‌‌دهد. همچنین، این سازمان افزوده که دولت هالند بیش‌ترین کمک را به‌صندوق بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی ارایه کرده‌‌است. اوچا تاکید کرده که هالند از سال ۲۰۱۶ تاکنون نزدیک به ۷۴ میلیون یورو به‌افغانستان کمک کرده‌است.

درهمین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشردوستانه باید به‌گونه مستقیم به‌نیازمندان برسد در غیر آن، هیچ‌گونه موثریت تخواهد داشت.

اوچا یاد‌آور شده که برای کمک‌‌رسانی به افراد نیازمند در افغانستان تا ماه دسامبر سال جاری میلادی، به ۲٫۲۶ میلیارد دالر نیاز است. این در حالی‌است که به‌گفته این سازمان امدادی، شمار افراد نیازمند در افغانستان از اول سال جاری میلادی تاکنون از ۲۸٫۳ میلیون به ۲۸٫۸ میلیون تن افزایش یافته است.