در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت کنونی افغانستان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره نشست اخیر در مسکو با حضور جریان‌های مخالف حکومت سرپرست می‌گوید که ایران تلاش‌های منطقه‌ای را برای حل مشکلات افغانستان مفید می‌‌داند. ناصر کنعانی افزود ایران به‌دنبال طرد هیچ جریانی در داخل افغانستان از ساز و کارهای سیاسی نیست. آقای کنعانی […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت کنونی افغانستان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره نشست اخیر در مسکو با حضور جریان‌های مخالف حکومت سرپرست می‌گوید که ایران تلاش‌های منطقه‌ای را برای حل مشکلات افغانستان مفید می‌‌داند.

ناصر کنعانی افزود ایران به‌دنبال طرد هیچ جریانی در داخل افغانستان از ساز و کارهای سیاسی نیست. آقای کنعانی همچنان تصریح کرد همه باید به شکل‌‌گیری دولتی که نماینده تمام ملت و اقوام افغانستان باشد کمک کنند.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تشکیل حکومت همه‌شمول به‌نفع همه است.

این در حالی‌است که تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریزم و تامین حقوق زنان از شروط جهان برای به‌رسیمت شناختن حکومت سرپرست است. اما حکومت سرپرست همواره می‌گوید که این حکومت تمام شروط جهان را عملی کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv