وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر همکاری این کشور با آژانس انرژی اتمی تاکید می‌کند و امریکا را به‌سیاست اشتباه با خروج یک‌جانبه از برجام متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که سیاست ایران این است که اجازه نمی‌دهد که موضوعات مربوط به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در قبال ادعاها، تبدل به‌مانع در […]

وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر همکاری این کشور با آژانس انرژی اتمی تاکید می‌کند و امریکا را به‌سیاست اشتباه با خروج یک‌جانبه از برجام متهم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که سیاست ایران این است که اجازه نمی‌دهد که موضوعات مربوط به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در قبال ادعاها، تبدل به‌مانع در روند همکاری ایران با آژانس شود. وی همچنان امریکا را عامل اصلی سیاست مخرب رژیم اسراییل در منطقه خوانده و بار دیگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز توصیف کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی‌اش در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌‌ها می‌گوید که سیاست ایران این است که اجازه نمی‌دهد که موضوعات مربوط به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در قبال ادعا تبدل به‌مانع در روند همکاری ایران با آژانس نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص توافق ایران و عربستان و بازگشایی سفارت‌های دو کشور تاکید کرد که پیشرفت‌های خوبی در روند آماده‌سازی اماکن دیپلماتیک صورت گرفته و در مرحله نهایی آماده‌سازی ساختمان‌‌های نمایندگی قرار دارند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان از برگزاری نشست چهارجانبه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه در مسکو خبر می‌دهد و می‌گوید که قرار است این نشست در تاریخ ۲۰ ثور برگزار شود. وی تاکید می‌کند که این نشست از بهر حل مساله ترکیه و سوریه از راه گفت‌وگو و سیاسی برگزار می‌شود.

وی همچنان در مورد مناسبات ایران در همکاری با کشورهای منطقه تاکید کرد که ایران حرکت‌های خوبی را در حوزه سیاسی و هم تجاری با کشورهای منطقه داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص توافق امنیتی ایران و عراق گفت که در چارچوب سندی که میان رییسان دستگاه امنیتی ایران و عراق امضا شد، چارچوبی برای رفع نگرانی‌های ایران تعریف شده و این کشور انتظار دارد که بر مبنای توافق انجام شده این مسیر با جدیت و سرعت پیش برود.