وزارت امور خارجه ایران بار دیگر از رویکرد کشورهای اروپایی مبنی بر پیروی از سیاست‌‌های امریکا در خصوص برجام انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که کشورش همواره تلاش کرده که روابط را بر احترام متقابل پیگیری کند. ناصر کنعانی می‌گوید که اروپایی‌ها و مشخصا شرکای برجام با پیروی از این […]

وزارت امور خارجه ایران بار دیگر از رویکرد کشورهای اروپایی مبنی بر پیروی از سیاست‌‌های امریکا در خصوص برجام انتقاد کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که کشورش همواره تلاش کرده که روابط را بر احترام متقابل پیگیری کند. ناصر کنعانی می‌گوید که اروپایی‌ها و مشخصا شرکای برجام با پیروی از این سیاست امریکا، روابط دوجانبه را به‌وضعیت پیچیده ناشی از سیاست غلط امریکا گره زدند و مانع از روابط در حوزه اقتصادی شدند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی‌اش تاکید کرد که ایران تقویت روابط مبتنی بر سیاست همسایگی را مهم‌ترین عامل دست‌یابی به امنیت مشترک می‌‌داند و سیاست اصولی ایران اول همسایگان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم‌چنان از پیروی طرف‌های اروپایی برجام از سیاست‌‌های امریکا انتقاد می‌کند و می‌گوید که کشورش همواره تلاش کرده که روابط را بر احترام متقابل پیگیری کند؛ اما طرف اروپایی بر موضوعات خاصی نگاه کرده و به‌عنوان عوامل بازدارنده عمل کردند. به گفته وی، طرف اروپایی و مشخصا شرکای برجام با پیروی از سیاست امریکا روابط دوجانبه را به‌وضعیت پیچیده ناشی از سیاست غلط آمریکا گره زدند و مانع از روابط در حوزه اقتصادی شدند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هم‌چنان  در خصوص توقیف یک محموله نفتی ایران توسط آمریکا و اقدام متقابل ایران تاکید کرد که هر کجا که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید هر طرفی قرار بگیرد، این کشور در عمل اثبات کرده و نشان داده که دست بسته نیست و دست‌کم اقدامی که انجام خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هم‌چنان در مورد سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان گفت‌وگو و مشورت‌های مشترک با مقام‎های لبنانی ابراز امید واری کرد که دولت لبنان و مردم این کشور بتوانند با رفع انسداد سیاسی داخلی در حوزه اقتصادی هم گام‌های جدی برای رفع مشکلات بردارند.