در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر در کشور، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان توانسته‌است تنها ۳ درصد از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته‌است که حدود نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک […]

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر در کشور، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان توانسته‌است تنها ۳ درصد از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته‌است که حدود نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک نیاز دارند.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش فقر در کشور و میزان بلند نیازمندی شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه گفته که سازمان ملل متحد تنها توانسته‌است که ۳ درصد از بودجه مورد نیاز برای رسید‌گی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. آقای گوتریش افزوده‌است که بسیاری از شهروندان افغانستان فقیر‌ هستند و برای تهیه غذای خود تلاش می‌کنند. به گفته‌ی وی، حدود نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک نیاز دارند: «بسیاری از شهروندان افغانستان فقیر‌ هستند، برای تهیه غذای خود تلاش می‌کنند و بدون دسترسی به آموزش، مراقبت‌های صحی و کار زندگی می‌کنند».

چند پیش نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) نیز اعلام کرده بود که به‌رغم نیازمندی ۲۳.۷ میلیون تن به کمک‌های فوری در سال ۲۰۲۴ میلادی، شرکای سازمان ملل کمک‌های‌ خود به این کشور را کاهش داده‌اند.

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که راه حل برای بهبود وضع اقتصادی مردم در کشور جذب کمک‌های بشردوستانه و تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی است.

این در حالی‌است که پیشتر دفتر هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشری (اوچا) اعلام کرد که این نهاد ۱۰۰ میلیون دالر را در هفت کشور، ازجمله افغانستان برای مبارزه با بحران انسانی اختصاص می‌دهد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv