در ادامه انتقادها از محدودیت‌های وضع شده حقوق‌بشری در افغانستان، انتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد می‌گوید که تمایل حکومت سرپرست برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب می‌کند تا گام‌های ملموسی برای رعایت و ترویج حقوق‌بشر بردارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان″یوناما″ این بخش از اظهارات انتونیو گوترش را در تویت روز […]

در ادامه انتقادها از محدودیت‌های وضع شده حقوق‌بشری در افغانستان، انتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد می‌گوید که تمایل حکومت سرپرست برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب می‌کند تا گام‌های ملموسی برای رعایت و ترویج حقوق‌بشر بردارند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان″یوناما″ این بخش از اظهارات انتونیو گوترش را در تویت روز 〈یک‌شنبه،۱۸ سرطان〉 نشر کرده می‌گوید که گوتریش این سخنان را در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت ملل متحد گفته است. در این گزارش که تقریباً سه هفته پیش تهیه شده آمده که محدودیت بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران همچنان ادامه داشته‌است. آقای گوترش همچنان از حکومت سرپرست خواسته که بازداشت‌های بی‌دلیل خصوصا کسانی را که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند می‌کنند متوقف کند: ″عملیات ملل متحد در افغانستان نیز در نتیجه تصامیم حکومت سرپرست که کار زنان را در شعبات این سازمان منع کردند دچار اختلال شده‌است. این تصامیم بخصوص دسترسی زنان به خدمات را محدود ساخته است. تظاهراتی که از سوی زنان برای نیل حقوق آنها در کابل و ولایت‌های دیگر در این اواخر راه اندازی شد با شدت سرکوب گردید و برخی زنان فعال برای مدتی بازداشت شدند″.

دبیرکل ملل متحد در این گزارش خود گفته که اگر حکومت سرپرست مایلند که یک بخش از جامعه جهانی پذیرفته شوند باید بر علاوۀ تشکیل یک حکومت همه‌شمول، از تصمیم‌گیری در باره مسایلی که بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد نیز اطمینان دهند و به آزادی بیان اجازه دهند تا مردم بدون ترس و هراس اظهار نظر کنند.

هرچند در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده که یوناما با ادامه تعامل با حکومت سرپرست تلاش دارد که این محدودیت‌های شدید برداشته شوند. اما شماری از فعالان حقوق زن تلاش‌های سازمان ملل را در این زمینه ناکافی دانسته و تاکید می‌کنند که زنان افغانستان باور خویش را بر سازمان ملل و جامعه جهانی از دست داده‌اند.

این درحالی‌است که جامعه جهانی ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر از پیش شرط‌های به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست عنوان کرده‌است. اما مقام‌های حکومت سرپرست گفته‌اند که در حکومت آنان نمایندگان از همه اقوام حضور دارد و حقوق زنان در پرتو شریعت اسلامی در کشور تامین شده‌است.