دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که حکومت کنونی افغانستان ده‌ها فرمان محدودکننده در برابر زنان صادر کرده‌است. او همچنان با نگرانی از افزایش جنگ‌ها و بحران‌ها در جهان گفته که قربانی تاثیرات این رویدادها زنان و دختران اند. در ادامه انتقادها از محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان کشور، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که حکومت […]

دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که حکومت کنونی افغانستان ده‌ها فرمان محدودکننده در برابر زنان صادر کرده‌است. او همچنان با نگرانی از افزایش جنگ‌ها و بحران‌ها در جهان گفته که قربانی تاثیرات این رویدادها زنان و دختران اند.

در ادامه انتقادها از محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان کشور، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که حکومت سرپرست بیش از ۵۰ فرمان محدود‌کننده علیه زنان افغانستان صادر کرده‌است. آقای گوترش روز (دوشنبه، ۲۱ حوت) این سخنان را در شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل ابراز داشته‌است. دبیرکل سازمان ملل در این نشست همچنان نگرانی کرده که افزایش جنگ‌ها و بحران‌ها در جهان، بیش از همه بر زندگی زنان تأثیرات ناگوار داشته‌است: «طالبان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده حقوق زنان صادر کرده‌اند، این فرمان‌ها دختران و زنان افغانستان را سرکوب می‌کند. جنگ‌ها و بحران‌ها در سراسر جهان در حال افزایش هستند و تأثیرات مخرب بر زنان و دختران داشته‌اند».

از سوی هم، هیدربار معاو سازمان دید‌بان حقوق بشر می‌گوید که در ماه رمضان در افغانستان نگران زنانی است که نان آور خانواده‌های شان اند؛ زیرا افغانستان به بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متأثر می شوند.

معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به روز (دوشنبه، ۲۱ حوت) به رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمانیست که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکا با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند: «ما می‌دانیم که بحران بشردوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان را، به‌ویژه آن‌های که نان‌آور خانواده‌های‌شان اند، بیشتر متأثر می‌سازد، به‌دلیل محدودیت‌های وضع شده».

شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با حضور ۱۰۱ هیأت عالی‌رتبه در مقر سازمان ملل در نیویارک درحالی آغاز به کار کرد که روز (دوشنبه ۲۱ حوت) سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت که در دوسال پسین، دختران و زنان افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست بارها مدعی شده‌اند که حقوق زنان و دختران در کشور در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv