با گذشت دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور، هنوزهم روزبه‌روز محدویت علیه زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل “یوناما” می‌گوید که در شورای امنیت این سازمان درباره‌ وضعیت افغانستان بحث می‌شود. در این نشست انتونیو گوتیرش، دبیرکل ملل متحد گزارش […]

با گذشت دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور، هنوزهم روزبه‌روز محدویت علیه زنان و دختران در کشور افزایش یافته است.

در تازه‌ترین مورد هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل “یوناما” می‌گوید که در شورای امنیت این سازمان درباره‌ وضعیت افغانستان بحث می‌شود. در این نشست انتونیو گوتیرش، دبیرکل ملل متحد گزارش سه ماهه خود را در باره اوضاع کشور، پیرامون حقوق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان به‌شورای امنیت ارایه می‌کند.

از سوی‌هم، شماری از آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور می‌گویند که کشورهای غرب و جامعه جهانی تا هنوز کدام اقدامی برای پایان دادن به‌بحران بشری افغانستان نکرده و عملکرد ضعیف سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق‌بشر در افغانستان را نگران ‌کننده می‌خوانند.

این در حالی‌است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز این‌گونه محدویت‌های روز افزون علیه زنان ودختران کشور را تبعیض سیستماتیک علیه زنان خوانده است. جامعه بین‌المللی نیز از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته است که اگر خواهان مشروعیت بین‌المللی استند، رفتار خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv