در ادامه وضع محدویت‌ها علیه زنان کشور، حکومت سرپرست در دستوری فعالیت آرایشگاه‌های زنان در افغانستان را منع کرده‌است. این دستور با واکنش‌های داخلی و خارجی به همراه شده‌است. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” در واکنش به‌این دستور، خواستار لغو آن شده‌است. این سازمان گفته که این تصمیم تاثیرات منفی بر […]

در ادامه وضع محدویت‌ها علیه زنان کشور، حکومت سرپرست در دستوری فعالیت آرایشگاه‌های زنان در افغانستان را منع کرده‌است.

این دستور با واکنش‌های داخلی و خارجی به همراه شده‌است. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” در واکنش به‌این دستور، خواستار لغو آن شده‌است. این سازمان گفته که این تصمیم تاثیرات منفی بر حقوق و اقتصاد زنان خواهد داشت.

در این حال، شماری از زنان آریشگر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی‌شان می‌گویند که حکومت سرپرست به آنان یک‌ماه فرصت داده که دروازه آریشگاه‌ها را بسته کنند. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست باید زمینه کار در بخش‌های دیگر را برایشان فراهم کند.

همچنان شماری از فعالان حقوق زن و آگاهان اقتصادی می‌گویند که منع فعالیت آرایشگاه‌ها بر اقتصاد زنان تاثیرات منفی خواهد گذاشت.

با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، محدودیت‌‌های زیادی بر زند‌گی اجتماعی زنان وضع شده‌است.