یک نهاد خیریه اسلامی برای بیش از سه صد خانواده بی بضاعت در شهرکابل مواد غذایی توزیع کرده است.نهاد های خیریه، تاجران ملی، همه ساله در ماه مبارک رمضان دست مستمندان را می گیرند و دراین ماه پرکت از حالی بیوه زنان و یتیمان با خبری می کنند.امروز یکشنبه۳۱جوزا/خرداد یک نهاد اسلامی زیرنام “هیت الااغاثته […]

یک نهاد خیریه اسلامی برای بیش از سه صد خانواده بی بضاعت در شهرکابل مواد غذایی توزیع کرده است.نهاد های خیریه، تاجران ملی، همه ساله در ماه مبارک رمضان دست مستمندان را می گیرند و دراین ماه پرکت از حالی بیوه زنان و یتیمان با خبری می کنند.امروز یکشنبه۳۱جوزا/خرداد یک نهاد اسلامی زیرنام “هیت الااغاثته اسلامیه” برای بیش از سه صد خانواده در پرورشگاه علاوالدین مواد غذایی توزیع کرد. مستمندان از کمک این نهاد استقبال می کنند.

درهمین حال سید عبدالله هاشمی رییس عمومی پرورشگاه های افغانستان می گوید که این نهاد درنظر دارد که برای شش صد کارمند وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مواد غذایی توزیع کند.به گفته آقای هاشمی، از این کمک ها کودکان پرورشگاه ها نیز مستفید می شوند.

با این همه مسوولان این نهاد خیریه اسلامی می گویند که در نظر است که برای پنج هزار خانواده نیازمند دیگر نیز در شهرکابل مواد غذایی توزیع کنند.