محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری فراری افغانستان از راه دور به‌مناسبت آغاز سال نو خورشیدی برای مردم افغانستان پیامی فرستاده است. او خواهان راه اندازی گفتمان ملی برای حل مشکل افغانستان شده و تاکید می‌کند که مشکل کشور باید از همین طریق به نتیجه برسد. آقای غنی هشدار می‌دهد که اگر بار دیگر جنگ در کشور […]

محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری فراری افغانستان از راه دور به‌مناسبت آغاز سال نو خورشیدی برای مردم افغانستان پیامی فرستاده است.

او خواهان راه اندازی گفتمان ملی برای حل مشکل افغانستان شده و تاکید می‌کند که مشکل کشور باید از همین طریق به نتیجه برسد. آقای غنی هشدار می‌دهد که اگر بار دیگر جنگ در کشور آغاز شود، پایان آن دشوار خواهد بود. در این پیام، رییس‌جمهوری فراری تاکید می‌کند که مردم باید همدیگر خود را بپذیرند و با هم صلح کنند و اختیار افغانستان نباید به چند نفر محدود داده شود. آقای غنی می‌گوید در نخست باید مشروعیت ملی کسب شود، زیرا بدون آن مشروعیت منطقوی و جهانی ممکن نیست. او می‌گوید اکنون جنگ در کشور پایان یافته اما صلح تامین نشده است.

محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری پیشین افغانستان به تاریخ ۱۱ اگست از افغانستان فرار کرد و پس از آن با نشر ویدیویی گفت که او برای جلوگیری از یک توطیه‌ی بزرگ و بروز فاجعه مجبور به ترک کشور شد.