دیدبان حقوق ‌بشر در تازه‌ترین گزارش خود به وضعیت بشری در ۱۰۰ کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی پرداخته است. این نخستین گزارش سالانه دیدبان حقوق‌بشر پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان است. بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بزرگ‌ترین دستآوردهای ۲۰ سال گذشته در این کشور تا اندازه‌ی زیادی […]

دیدبان حقوق ‌بشر در تازه‌ترین گزارش خود به وضعیت بشری در ۱۰۰ کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی پرداخته است.

این نخستین گزارش سالانه دیدبان حقوق‌بشر پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان است. بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بزرگ‌ترین دستآوردهای ۲۰ سال گذشته در این کشور تا اندازه‌ی زیادی از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهمی از این دستاوردها بوده ‌اند. در این گزارش آمده است که امارت اسلامی محدودیت‌های سختی را در برابر زنان و دختران در افغانستان اعمال می‌کنند. در این گزارش از وضعیت خبرنگاران، کارمندان پیشین نهادهای خارجی و برخی از مقام‌‌های حکومت پیشین که در ماه‌های پسین از سوی امارت اسلامی بازداشت، لت‌و‌‌کوب و در معرض تهدیدهای امنیتی بالا قرار گرفته اند، نگرانی شده است. با این حال، حکومت امارت اسلامی این گزارش را رد کرده و گفته است که اکنون تمام مردم به حقوق خود دست‌رسی دارند. امارت اسلامی اطمینان داده است که زمینه‌ی کار و آموزش برای دختران وزنان کشور در چهارچوب شریعت اسلامی فراهم خواهد شد.