رییس جمهور غنی خواهان اتصال دانشگاه های کشور با فایبر نوری شده است. در نشستی که دیروز به منظور بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در ارگ برگزار شده بود، رییس جمهورغنی تاکید کرده است که، در جریان امسال مانعی دیده نمی شود که در برابر وصل شدن دانشگاها با فایبر نوری قرار داشته باشد. آقای […]

رییس جمهور غنی خواهان اتصال دانشگاه های کشور با فایبر نوری شده است.

در نشستی که دیروز به منظور بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی در ارگ برگزار شده بود، رییس جمهورغنی تاکید کرده است که، در جریان امسال مانعی دیده نمی شود که در برابر وصل شدن دانشگاها با فایبر نوری قرار داشته باشد. آقای غنی ابراز امیدواری کرده است که وزارت تحصیلات عالی یک طرح واضح را تهیه کند تا بر اساس آن، کیفیت تحصیلات عالی در کشور افزایش پیدا کند.