وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌های کشور با واکنش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین مورد اداره‌ی بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” گفته که امارت اسلامی هم‌چنان در تلاش محدود کردن رسانه‌ها در افغانستان است. سیگار در صفحه‌ی‌ توییتر خود در مورد گزارشی که به رفتار مقام‌‌های امارت با رسانه‌ها اختصاص یافته نوشته […]

وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌های کشور با واکنش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین مورد اداره‌ی بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” گفته که امارت اسلامی هم‌چنان در تلاش محدود کردن رسانه‌ها در افغانستان است.

سیگار در صفحه‌ی‌ توییتر خود در مورد گزارشی که به رفتار مقام‌‌های امارت با رسانه‌ها اختصاص یافته نوشته است: ″حکومت سرپرست به اعمال محدودیت‌‌هایی مثل سانسور، بازداشت خبرنگاران و نظارت پیش از نشر برنامه‌های خبری رسانه‌های داخلی وخارجی ادامه داده‌اند″.

سیگار چندی پیش نیز با نشر بررسی‌های سازمان‌ ملل متحد گفته بود که پس از سقوط نظام جمهوریت، دست‌کم یک میلیون تن در افغانستان کارشان را از دست داده‌‌اند که در این میان شماری زیادی از خبرنگاران نیز از کار بی‌کار شده‌اند.

اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که زنان خبرنگار در افغانستان به ‌گونه‌‌ی ویژه تحت تاثیر تحولات اخیر قرار گرفته ‌‌اند. این در حالی‌است که در پی به قدرت رسیدن امارت اسلامی، میزان بی‌کاری به ‌شدت افزایش یافته و‌ فقر در‌ نقاط مختلف کشور جان میلیون‌ها تن را با خطر مواجه کرده است.