در آستانه‌ی یک سالگی تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی بر افغانستان، روز دوشنبه تاشکند پایتخت اوزبیکستان میزبان نشستی بزرگ در پیوند به وضعیت افغانستان است. تاکنون آجندای کامل این نشست روشن نیست؛ اما مقام‌های اوزبیکستانی می‌گویند که هدف اصلی از برگزاری این نشست دو روزه، هماهنگی اقدام‌های جهانی به منظور پیش‌گیری از فاجعه بشری روان در […]

در آستانه‌ی یک سالگی تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی بر افغانستان، روز دوشنبه تاشکند پایتخت اوزبیکستان میزبان نشستی بزرگ در پیوند به وضعیت افغانستان است.

تاکنون آجندای کامل این نشست روشن نیست؛ اما مقام‌های اوزبیکستانی می‌گویند که هدف اصلی از برگزاری این نشست دو روزه، هماهنگی اقدام‌های جهانی به منظور پیش‌گیری از فاجعه بشری روان در افغانستان است.

سفیر اوزبیکستان در واشنگتن گفته است که هدف دیگر نشست، ایجاد گفت‌وگوی موثر و توافق نظر جامعه جهانی در مورد مبارزه با تروریزم جهانی است.

آگاهان این نشست را فرصت خوب برای ارزیابی کارکرد امارت اسلامی در یک سال گذشته و موقف جهان در برابر آنان را می‌‌دانند.

در این نشست، نمایندگان بیش از ۲۰ کشور و سازمان جهانی حضور دارند. توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان و امیرخان سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی نیز از اشتراک کنندگان نشست اند.

این نشست در حالی در تاشکند برگزار می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی از گسترش شورش‌گری از مرز افغانستان با قلم‌روشان نگران اند.