حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور گفته است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به خواست مردم افغانستان و طبق احکام شریعت اسلام نیست؛ بلکه این کار به دستور پاکستان، صورت می‌‌‌گیرد. در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که پاکستان هیچ‌گاه طرفدار پیشرفت و توسعه افغانستان نیست و بی‌سواد ماندن نیمی از پیکر […]

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور گفته است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به خواست مردم افغانستان و طبق احکام شریعت اسلام نیست؛ بلکه این کار به دستور پاکستان، صورت می‌‌‌گیرد.

در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که پاکستان هیچ‌گاه طرفدار پیشرفت و توسعه افغانستان نیست و بی‌سواد ماندن نیمی از پیکر جامعه ابزاری برای عقب‌ماندگی کشور است. این در حالی‌است که امارت اسلامی همواره گفته که دروازه مکتب‌ها به زودی بازگشایی می‌شود.

از سال تعلیمی ۱۴۰۱ نزدیک به پنج ماه می‌گذرد؛ اما با و جود واکنش‌های داخلی و خارجی هیچ اقدامی از سوی امارت اسلامی برای باز گشایی مکتب‌های دختران  صورت نگرفته است. حالا حامد کرزی، رییس‌‌جمهور پیشین کشور گفته که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به خواست مردم افغانستان و طبق احکام شریعت اسلام نیست؛ بلکه این کار به دستور پاکستان، صورت می‌گیرد. آقای کرزی گفته است که جامعه افغانستان مدرن شده است؛ طالبان نمی‌‌توانند دست‌اوردهای ۲۰ سال گذشته را از مردم بگیرند.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که پاکستان هیچ‌گاه طرفدار پیشرفت و توسعه افغانستان نیست و بی‌سواد ماندن نیمی از پیکر جامعه ابزاری برای عقب ماندگی کشور است.

حامد کرزی هم‌چنان به طالبان گفته است اگر در تلاش به‌رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند برای رسیدن به این هدف، حقوق‌بشر را رعایت کنند. اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده که آنان تمام شرایط به‌رسمیت شناخته شدن را عملی کرده است.

این در حالی‌است که نهادهای جهانی و به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زن همواره از پیامدهای بد بی‌سواد ماندن دختران در افغانستان هشدار داده‌اند.