در ادامه انتقادات حزب جمهوریخواهان و منتقدان سرسخت سیاست خارجی حکومت بایدن در قبال افغانستان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با سفر مقام‌‌های امریکایی به‌افغانستان مخالفت کرده و گفته که این دیدارها به‌حکومت کنونی افغانستان مشروعیت می‌‌دهد. مکال در نامه‌‌ای به‌وزیر خارجه امریکا گفته است که این حکومت به‌‌رغم تعامل با امریکا بدتر […]

در ادامه انتقادات حزب جمهوریخواهان و منتقدان سرسخت سیاست خارجی حکومت بایدن در قبال افغانستان، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با سفر مقام‌‌های امریکایی به‌افغانستان مخالفت کرده و گفته که این دیدارها به‌حکومت کنونی افغانستان مشروعیت می‌‌دهد.

مکال در نامه‌‌ای به‌وزیر خارجه امریکا گفته است که این حکومت به‌‌رغم تعامل با امریکا بدتر شده‌‍است. درهمین‌حال شماری از اگاهان مسایل سیاسی، امریکا را متهم به بازی دوگانه در قبال افغانستان می‌کنند.

در ادامه انتقادات کانگرس امریکا از نحوه خروج امریکا از افغانستان و همچنان واگزاری پایگاه نظامی بگرام که این نهاد آنرا بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در جهان خوانده‌است، مایکل مکال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با سفر مقام‌‌های امریکایی به‌افغانستان مخالفت کرده و گفته که این دیدارها به‌حکومت کنونی افغانستان مشروعیت می‌دهد .مکال در نامه‌‌ای به‌وزیر خارجه امریکا گفته است حکومت سرپرست افغانستان از زمان به‌قدرت رسیدن و به‌‌رغم تعامل با امریکا بدتر شده‌است.

شمار دیگری از اگاهان مسایل سیاسی امریکا را متهم به بازی دوگانه در قبال افغانستان می‌کنند.

این در حالی‌است که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ۲۹ سرطان گفته بود که نمایندگان امریکا مانند دیگر کشورها با حکومت کنونی افغانستان در مورد برخی از موضوعات در تماس‌اند و این امر به‌معنای به‌رسمیت شناسی این حکومت نیست.