انستیتوت صلح امریکا عدم به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان را نتیجه‌بخش روی تغییر رفتار و عملکرد این حکومت ندانسته و گفته‌است افغانستان تنها کشوری در جهان است که حکومت آن از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده‌است. نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست در کشور می‌گذرد؛ اما با وجود تلاش‌های زیاد مقام‌ها، این […]

انستیتوت صلح امریکا عدم به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان را نتیجه‌بخش روی تغییر رفتار و عملکرد این حکومت ندانسته و گفته‌است افغانستان تنها کشوری در جهان است که حکومت آن از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده‌است.

نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست در کشور می‌گذرد؛ اما با وجود تلاش‌های زیاد مقام‌ها، این حکومت از سوی هیچ کشور دنیا تاهنوز به‌رسمیت شناخته نشده‌است. حالا انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا با نشر تویتی گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که حکومت آنرا هیچ کشور دیگر به‌رسمیت نشناخته‌است. این موسسه افزوده که عدم به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان رفتار و عملکرد این حکومت را تغییر نداده است.

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با متهم کردن امریکا مبنی بر وضعیت کنونی موجود در کشور می‌گویند حکومت سرپرست کشور با تمکین به خواست‌های مردم کشور و رعایت اصول بین‌المللی مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول و رعایت حقوق بشر به نگرانی‌های ملی و بین‌المللی خاتم بدهد.

این در حالی‌است که ایجاد حکومت همه‌شمول، مبارزه با تروریزم و رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشور از پیش شرط‌های جهان برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی کشور است؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست هموار تاکید کرده‌اند که این حکومت همه‌شمول است و به حقوق همه شهروندان پابند بوده و اجازه نمی‌دهد خاک افغانستان تهدید به هیچ کشور دنیا باشد.