فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان گفته است که آدرس برای گفت‎گوهای صلح فقط دولت افغانستان است و طالبان راه دیگری بدون این آدرس ندارند. ضمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رییس جمهور غنی یاد آور شده است که ارزیابی‌ ها نشان می‌ دهد که طالبان مشکلات درونی […]

فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان گفته است که آدرس برای گفت‎گوهای صلح فقط دولت افغانستان است و طالبان راه دیگری بدون این آدرس ندارند. ضمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رییس جمهور غنی یاد آور شده است که ارزیابی‌ ها نشان می‌ دهد که طالبان مشکلات درونی فراوان دارند و به گروه‌ های مختلف تقسیم شده اند. به گفته این دیپلومات روسی، گروه های طالبان با وجود نمایش قوت، از توان مندی لازم برخوردار نیستند. فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و پاکستان افزوده است که روسیه از حضور تروریستان داعش در منطقه نگران است و رهبران روسیه به شمول رییس جمهور پوتین، اقدامات حکومت افغانستان به هدف مبارزه با این تروریستان را قابل قدر می ‌دانند.

ازسویی هم محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور از کمک ‌های نظامی روسیه ستایش کرده است. آقای غنی به وزارت دفاع ملی هدایت داده است که برای نهایی شدن چهارچوب توافقنامه همکاری ‌های امنیتی با روسیه اقدام کند.

در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این کشور به کمک های نظامی خود به نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر ادامه می دهد. چند روز پیش نخستین مرحله کمک های نظامی روسیه به حکومت افغانستان تحویل داده شد. وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه تاکید کرده است که این کشور همچنان به ارایه کمک های خود برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهد.