قرار است فردا ششمین نشست ریکا با اشتراک نمایندگان سی کشور و چهل نهاد بین المللی در کابل برگزار شود. فردا (پنجشنبه ۱۲سنبله/شهریور) کابل میزبان ششمین نشست ریکا است. قرار است در این نشست نمایندگان سی کشور و چهل نهاد بین المللی اشتراک کنند. هدف از این نشست جلب توجه کشورهای منطقه برای رشد و […]

قرار است فردا ششمین نشست ریکا با اشتراک نمایندگان سی کشور و چهل نهاد بین المللی در کابل برگزار شود. فردا (پنجشنبه ۱۲سنبله/شهریور) کابل میزبان ششمین نشست ریکا است. قرار است در این نشست نمایندگان سی کشور و چهل نهاد بین المللی اشتراک کنند. هدف از این نشست جلب توجه کشورهای منطقه برای رشد و انکشاف اقتصاد منطقه به ویژه افغانستان گفته شده است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه می گوید که این نشست یک نشست اقتصادی می باشد که برای رشد و انکشاف اقتصاد منطقه به ویژه افغانستان برگزار می شود.

قرار است در این نشست مقام های ارشد کشورهای منطقه از جمله وزیر داخله ایران و وزیر اقتصاد تاجیکستان شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که این نشست سبب گره خوردن منافع اقتصادی کشور های منطقه می شود.

در همین حال محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا برگزاری این نشست را برای رشد و انکشاف اقتصاد کشورهای منطقه به ویژه افغانستان مهم می داند و می گوید همچو نشست ها در پهلوی رشد اقتصادی به ثبات و امنیت منطقه نیز موثر است. اولین نشست ریکا نیز به میزبانی افغانستان در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در کابل برگزار شده بود.

وزارت خارجه کشور، روند استانبول و پروژه “کاسا یک هزار” را ازدستاورد های نشست های ریکا در سال ها گذشته می داند و می گوید که این بار نیز این نشست برای منطقه و به ویژه افغانستان پردستاورد خواهد بود.