همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی، وزارت معارف با نواختن زنگ مکتب سال جدید آموزشی را نیز آغاز کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا در این مراسم، تأکید کرد که هیچ ممانعتی برای فراگیری علوم عصری وجود ندارد. در همین حال، سرپرست وزارت معارف در این مراسم گفت که حکومت سرپرست مخالف علم نیست؛ […]

همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی، وزارت معارف با نواختن زنگ مکتب سال جدید آموزشی را نیز آغاز کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا در این مراسم، تأکید کرد که هیچ ممانعتی برای فراگیری علوم عصری وجود ندارد. در همین حال، سرپرست وزارت معارف در این مراسم گفت که حکومت سرپرست مخالف علم نیست؛ زیرا اسلام مخالف آن نیست.

با آغاز سال جدید، وزارت معارف طی مراسم بانواختن زنگ مکتب، سال جدید تعلیمی را آغاز کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس‌الوزرا در این مراسم با تأکید بر فراگیری علوم به ویژه علوم عصری گفت که اسلام مخالفت فراگیری این علوم نیست و بدون علوم عصری کشور به پیشرفت و ترقی نخواهد رسید.

مولوی عبدالسلام حنفی در بخشی از سخنان بر بهبود کیفیت در معارف کشور تأکید کرد و گفت که حکومت کنونی با تمام توان خود تلاش می‌کند تا آموزش و پرورش به تمام مناطق دوردست کشور گسترش یابد.

در همین حال، حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف در مراسم آغاز سال جدید آموزشی گفت که حکومت سرپرست مخالف علم نیست؛ زیرا اسلام مخالف آن نیست. حبیب‌الله آقا افزود که اسلام دین جاودانه است و به همه نیازهای دنیوی از جمله علوم روز در این امور دنیوی رسیدگی می‌شود. وی همچنان گفت که علم امروزی لازمه زندگی است.

سال آموزشی جدید کشور در حالی آغاز شده‌است که سومین سالی است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده‌اند. براساس آمارهای سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو)، مسدودشدن دروازه‌ مکتب‌ها به‌روی دختران سبب شده‌است که بیش از ۱.۲ میلیون دختر از آموزش باز بمانند. همچنان دروازه دانشگاه‌ها نیز هنوز به روی دختران بسته است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv