در ادامه روند گزارش‌دهی دولت به ملت، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی روز یک‌شنبه در نشست خبری دستاوردهای یک ساله این وزارت در بخش‌هایی مختلف را با رسانه‌ها شریک کردند. سمیع‌‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در یک سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی با ۵۰ موسسه داخلی و […]

در ادامه روند گزارش‌دهی دولت به ملت، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی روز یک‌شنبه در نشست خبری دستاوردهای یک ساله این وزارت در بخش‌هایی مختلف را با رسانه‌ها شریک کردند.

سمیع‌‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در یک سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی با ۵۰ موسسه داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون قرارداد امضا کرده‌است. به گفته‌ آقای ابراهیمی، این موسسه‌‌‌ها در بخش‌های آموزش کودکان، آموزش‌‌های فنی و حرفه‌‌ای و کمک با خانواده‌‌های فقیر و بی‌سرپرست در افغانستان فعالیت دارند. او افزوده است که به‌کمک نهادهای همکار و نهادهای دولتی برای ۴۳ هزار و ۷۷۴ تن زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراهم کرده است.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی همچنان می‌گویند که این وزارت در یک سال گذشته برای بیش از ۵۳ هزار شهروند داخلی و خارجی جواز کار توزیع کرده‌است.

در حالی مسوولان این وزارت از ایجاد زمینه آموزش حرفه‌ای برای بیش از ۴۳ هزار تن در کشور خبر داده‌اند، هنوزهم بیکاری در کشور از معضل‌های کلان است و شماری زیادی از جوانان کشور به دلیل نبود زمینه‌های کار کشور را ترک می‌کنند.