کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی ادیان، با نشر گزارش تازه از این محدودیت‌ها نگرانی کرده‌است. این کمیسیون گفته است که بیش از ۵۰ فرمان را که حکومت سرپرست در جریان دو سال گذشته صادر کرده، در مورد وضع محدودیت بر زنان بوده است. در این گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره […]

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی ادیان، با نشر گزارش تازه از این محدودیت‌ها نگرانی کرده‌است.

این کمیسیون گفته است که بیش از ۵۰ فرمان را که حکومت سرپرست در جریان دو سال گذشته صادر کرده، در مورد وضع محدودیت بر زنان بوده است. در این گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان صادر شده که بیش از نصف آن به‌گونه‌ی مستقیم بر زنان و دختران محدودیت‌‌های شدید را وضع کرده‌است. این کمیسیون گفته است که این محدودیت‌ها مانع کار، آموزش، تحصیل و گشت و گذار زنان شده‌است.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این که جهان در برابر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان سکوت کرده، خواستار رفع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران کشور شدند.

این در حالی‌است که جامعه بین‌المللی بارها از حکومت سرپرست افغانستان خواست که اگر خواهان مشروعیت بین‌المللی استند، به حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها احترام قایل شوند و حکومت همه‌‌شمول را ایجاد کنند. اما مقام‌های حکومت سرپرست می‌‌گویند که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تامین و حکومت آنان همه‌‌شمول است.