سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با رئیس دفتر آسیایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد راهکار کمک‌های بشری برای برگشت‌کنندگان تازه، مهاجران، بی‌جاشدگان و ارایه خدمات بشری دیدار کردند. در ادامه دیدوبازدیدها پیرامون وضعیت مهاجران اخراج‌شده از کشورهای همسایه، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با رئیس دفتر آسیایی کمیشنری عالی […]

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با رئیس دفتر آسیایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد راهکار کمک‌های بشری برای برگشت‌کنندگان تازه، مهاجران، بی‌جاشدگان و ارایه خدمات بشری دیدار کردند.

در ادامه دیدوبازدیدها پیرامون وضعیت مهاجران اخراج‌شده از کشورهای همسایه، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با رئیس دفتر آسیایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباره راهکار کمک‌های بشری برای برگشت‌کنندگان تازه، مهاجران، بی‌جاشدگان و ارایه خدمات بشری دیدار گفت‌وگو کرده‌اند. از سوی هم، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در جریان یک هفته گذشته دست‌کم ۵ هزار پناه‌جوی افغانستان از این کشور به تاز‌گی اخراج شده‌اند. به‌رغم خواست‌های نهادهای بین‌المللی مبنی بر توقف اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستان از پاکستان هنوز هم این روند به‌گونه‌ جدی ادامه دارد.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان نادرست بوده و این عمل باعث تیره شدن روابط دو کشور در آینده خواهد شد. آنان می‌افزایند که پاکستان باید در این تصمیم تجدید ‌نظر کرده و اخراج بیشتر مهاجران افغانستان را از خاک خود متوقف کند.

براساس اطلاعات رسانه‌های پاکستانی، از آغاز روند اخراج اجباری پناه‌جویان از پاکستان، بیش از ۵۰۳ هزار پناه‌جوی افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند و با شدت زمستان جاری در کشور مشکلات شهرواندان برگشت‌کننده از پاکستان چند برابر شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv