در ادامه نگرانی‌ها از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان؛ برنامه جهانی غذا اعلام کرده‌است که بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان از پاکستان به افغانستان، به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. اخراج اجباری مهاجران افغاستان از پاکستان، چالش‌های جدی را برای برگشت‌کنندگان به‌بارآورده‌است؛ همچنان این وضعیت، کنترل اوضاع برای نهاد‌های امداد‌رسان را در کنار افزایش […]

در ادامه نگرانی‌ها از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان؛ برنامه جهانی غذا اعلام کرده‌است که بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان از پاکستان به افغانستان، به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

اخراج اجباری مهاجران افغاستان از پاکستان، چالش‌های جدی را برای برگشت‌کنندگان به‌بارآورده‌است؛ همچنان این وضعیت، کنترل اوضاع برای نهاد‌های امداد‌رسان را در کنار افزایش فقر و بیکاری در کشور، دشوار کرده‌است. در تازه‌ترین مورد، برنامه جهانی غذا می‌گوید شمار زیادی از پناه‌جویان اخراج‌شده افغانستان بدون پشتوانه اقتصادی هستند و شدیداً به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

درهمین حال، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند در شرایط بحرانی حکومت باید با جلب کمک‌های جهانی کنترل بحران را در دست بگیرد و نگذارد که برگشت مهاجران بر چالش‌ها بی‌افزاید.

این در حالی‌است که چندی پیش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان هشدار داده که اگر برای بازگشت‌کنند‌گان افغانستان از پاکستان سرپناه ساخته نشود، احتمالاً آنان در فصل زمستان جان خود را از دست بدهند؛ اما مقام‌های حکومت سرپرست بارها تأکید کرده‌اند که از تمام توانش برای کمک به بازگشت‌کنندگان استفاده خواهد کرد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv