برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در افغانستان می‌گوید که نزدیک به شانزده میلیون تن در کشور گرسنه هستند. فیلیپ کروف، سخنگوی این نهاد می‌گوید که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در کشور، فیلیپ کروف، سخنگوی برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در افغانستان می‌گوید که ۱۵.۸ میلیون تن […]

برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در افغانستان می‌گوید که نزدیک به شانزده میلیون تن در کشور گرسنه هستند. فیلیپ کروف، سخنگوی این نهاد می‌گوید که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در کشور، فیلیپ کروف، سخنگوی برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) در افغانستان می‌گوید که ۱۵.۸ میلیون تن در کشور که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، گرسنه هستند.اقای کروف افزوده که از این میان ۳.۵ میلیون تن با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند. براساس اظهارات سخنگوی برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۴ میلیون زن و کودک در افغانستان به‌دلیل کمبود بودجه از دریافت کمک محروم شده‌اند.

سخنگوی برنامه جهانی غذا همچنان خاطرنشان کرد که زنان پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، از فرصت کسب درامد محروم شده‌اند.

این در حالی‌است که چند روز پیش این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که با کاهش کمک‌ها، فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv