برنامه جهانی غذا اعلام کرده که شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان، در سال روان میلادی به ۱۵.۸ میلیون تن افزایش یافته‌است. این نهاد همچنان گفته که چهار میلیون تن در افغانستان به سوءتغذیه دچار هستند. فصل سرما در افغانستان محصور در خشکی آغاز شده و نگرانی‌ها در مورد گرسنگی گسترده افزایش یافته‌است. درتازه […]

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان، در سال روان میلادی به ۱۵.۸ میلیون تن افزایش یافته‌است. این نهاد همچنان گفته که چهار میلیون تن در افغانستان به سوءتغذیه دچار هستند.

فصل سرما در افغانستان محصور در خشکی آغاز شده و نگرانی‌ها در مورد گرسنگی گسترده افزایش یافته‌است. درتازه ترین مورد، برنامه جهانی غذا می گوید که شمار نیازمندان درجه سه و درجه چهار به مواد غذایی در افغانستان، در سال ۲۰۲۳ از ۱۳.۱ میلیون تن به ۱۵.۸ میلیون تن رسیده‌است.این نهاد همچنان می‌گوید که در سال گذشته میلادی، برای نزدیک به ۱۹میلیون تن در افغانستان،غذا و کمک نقدی، فراهم کرده‌است. این نهاد، همچنان شمار کسانی را که با سوء‌تغذیه در افغانستان روبه‌رو اند، ۴ میلیون تن اعلام کرده‌است.

شمار دیگری ازآگاهان امور اقتصادی می‌گویند که ادامه بیکاری، کاهش عواید داخلی و خارجی و نبود امکانات، اثرهای ناگواری اقتصادی را برای شهروندان کشور در پی خواهد داشت.

این درحالیست که سازمان ملل متحد گفته است درحال حاضر حدود ۳۶ درصد کل جمعیت افغانستان با وضعیت جدی عدم مصونیت غذایی روبه‌رو اند و برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در تمامی سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ میلیارد دالر نیاز دارد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv