در ادامه درخواست مقام‌های ایران مبنی بر تامین حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، مصطفی محامی، نماینده رهبر ایران خواستار تامین حق‌آبه ایران از دریا هلمند شده‌است. وی تاکید می‌کند که کشورش باید برای رسیدن به حق‌آبه هیرمند، از تمام گزینه‌ها لازم کار بگیرد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که اگر حق‌آبه هیرمند به […]

در ادامه درخواست مقام‌های ایران مبنی بر تامین حق‌آبه این کشور از رود هیرمند، مصطفی محامی، نماینده رهبر ایران خواستار تامین حق‌آبه ایران از دریا هلمند شده‌است.

وی تاکید می‌کند که کشورش باید برای رسیدن به حق‌آبه هیرمند، از تمام گزینه‌ها لازم کار بگیرد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که اگر حق‌آبه هیرمند به ایران داده نشود، این امر روی روابط سیاسی دو کشورتاثیرات منفی بجا خواهد گذاشت. این درحالی‌است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، اخیرا حق‌آبه ایران را به افزایش باران مشروط کرد.

با سقوط حکومت پیشین و با روی کار امدن حکومت سرپرست د رافغانستان، درخواست مقام‌های ایران از حق‌آبه این کشور از رود هیرمند بالا گرفته است. با گذشته حدود دو سال هنوزهم مقام‌های ایرانی از حکومت سرپرست می‌خواهند که به این امر رسیدگی کند. در این حال، مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر ایران، و امام جمعه زاهدان می‌گوید که حکومت سرپرست باید حق‌آبه این کشور را تامین کند. وی همچنان افزوده است برای رسیدن به حق‌آبه هیرمند، ایران باید از تمام‌های لازم کار بگیرد.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که اگر حق‌آبه هیرمند به ایران داده نشود، امر روی روابط سیاسی دو کشورتاثیرات منفی به‌جا خواهد گذاشت.

این در حالی‌است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در پاکستان گفته است که، افغانستان حق‌آبه ایران از رود هلمند را به‌رسمیت می‌شناسد و همچنان ابراز امیدواری کرد که امسال باران بیشتری ببارد تا با افزایش ذخایر آبی، نیازهای هر دو کشور افغانستان و ایران تامین شود.