عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا در مراسم اختتام نمایشگاه بین‌المللی کابل، بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد. معاون اداری رییس‌الوزرا، همچنان تاکید کرد که بازرگانان و صنعت‌کاران باید در صادرات و واردات جعل نکنند. در همین‌حال، رییس اتحادیه صنعت‌کاران می‌گوید که هم اکنون در افغانستان بیش از چهارهزار شرکت فعالیت دارد و نیاز است […]

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا در مراسم اختتام نمایشگاه بین‌المللی کابل، بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد. معاون اداری رییس‌الوزرا، همچنان تاکید کرد که بازرگانان و صنعت‌کاران باید در صادرات و واردات جعل نکنند.

در همین‌حال، رییس اتحادیه صنعت‌کاران می‌گوید که هم اکنون در افغانستان بیش از چهارهزار شرکت فعالیت دارد و نیاز است که این رقم به ۲۰ هزار افزایش یابد.

وزارت صنعت و تجارت مراسم اختتامیه و دست‌آوردهای بزرگداشت از هفته صنعت را برگزار کرد. در ختم نمایشگاهی که از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ ماه ثور سال خورشیدی جاری برگزار شده بود، معاون اداری رییس‌الوزرا گفت که بازرگان و صنعت‌کاران از شهروندان کشور حمایت کنند تا که شهروندان به کشت کوکنار روی نیاورند.

عبدالسلام حنفی در ادامه تاکید کرد که بازرگانان کشور باید متوجه واردات و صادرات خود باشند و‌ جعل نکنند. حنفی هشدار داد که اگر افراد باالفعل بازداشت شوند، آنگاه مجازات خواهند شد.

در عین زمان، رییس اتحادیه صنعت‌کاران گفت که این نمایشگاه با اشتراک دست‌کم ۵۵۰ غرفه برگزار شده که چیزی حدود ۲۵ درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند.

عبدالجبار صافی ضمن اینکه از شهروندان کشور خواهان حمایت از تولیدات داخلی شد، تاکید کرد که هم اکنون در افغانستان بیش از چهارهزار شرکت فعالیت دارد و نیاز است که این رقم به ۲۰ هزار افزایش یابد.

همزمان با این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت این نمایشگاه را جز پر دستآوردترین نمایشگاه های پسین در افغانستان خواند و تاکید کرد که تاکنون به‌گونه‌ی کامل موفق نشده‌اند که جعل‌کاری را در افغانستان کنترل کنند.

این در حالی‌است که به گفته مسوولان، این نمایشگاه دست‌کم بیش از صدو شصت هزار بازدید کننده داشته که چیزی نزدیک به ۲۵ درصد آنرا زنان تشکیل داده است.