معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، نشستی را تحت عنوان مبارزه علیه مواد مخدر و تاثیرات آن بر افغانستان، منطقه و جهان برگزار کرد. رییس عملیاتی مبارزه با مواد مخدر از بازداشت هزاران تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که هزاران تُن مواد نشه‌آور را نیز، ضبط کرده‌اند. همزمان، برخی […]

معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، نشستی را تحت عنوان مبارزه علیه مواد مخدر و تاثیرات آن بر افغانستان، منطقه و جهان برگزار کرد.

رییس عملیاتی مبارزه با مواد مخدر از بازداشت هزاران تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که هزاران تُن مواد نشه‌آور را نیز، ضبط کرده‌اند. همزمان، برخی از مقام‌های حکومت سرپرست بر مبارزه علیه مواد نشه‌آور تاکید می‌کنند و در ادامه، خواهان همکاری کشورهای منطقه و جهان در کار پیکار با مواد مخدر شدند. این در حالی‌است که افغانستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر، در سراسر جهان معروف است.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفتمانی را زیر نام ″مبارزه علیه مخدر و تاثیرات آن بر افغانستان، منطقه و جهان″ برگزار کرد. مسوولان این اداره از کشورهای منطقه و جهان خواستند که در امر پیکار با مواد مخدر، با افغانستان همکاری کنند. 

همزمان، رییس عملیاتی مبارزه علیه مواد مخدر در این نشست از عملی کردن کامل فرمان رهبر حکومت کنونی گفت و در ادامه سخنان خود افزود که طی عملیات‌های مختلف، صدها تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر، بازداشت کرده‌اند.

در عین زمان، معین اداری وزارت داخله مواد نشه‌آور را معضل مهلک برای همه انسان‌ها دانست و از جهانیان به‌ویژه کشورهای اسلامی برای پیکار با مواد مخدر خواهان همکار شد.

گفتنی‌است که مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از فراهم‌آوری بدیل برای کاشت کوکنار در کشور خبر دادند. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در حالی این گفتمان را راه اندازی کرده‌است که افغانستان، به‌دلیل کاشت و تولید مواد مخدر، در سراسر جهان به خاستگاه مواد نشه‌آور از جمله کوکنار؛ شهره است.